VIDEO

Nejsme továrna na videa, s výsledkem si "hrajeme", aby byl co nejlepší a odpovídal přání a požadavkům  zákazníka! S originálem zacházíme s potřebnou opatrností.

  • převod, digitalizace videa z analogových nosičů (videorekordéry, kamery - VHS (-C), S-VHS (-C), Video8, Hi8 atd.)) - např. svatby, promoce, nahrávky dětí
  • zpracování záznamu videa z digitálních nosičů (digitální kamery - miniDV, Digital8)
  • oprava, čištění poškozených, nekvalitních videozáznamů - redukce šumu, korekce stabilizace, korekce barev (platí pro různé scény záznamu, nejen pro celé video) atd.
  • střih, úprava videozáznamů, efekty, titulky
  • tvorba krátkých upoutávek, shotů
  • tvorba menu u video nosičů (DVD, BD) s animacemi a ozvučením
(S)VHS, (S)VHS-C
(S)VHS, (S)VHS-C
Hi8, Digital8, miniDV, DVCam
Hi8, Digital8, miniDV, DVCam

Důležité informace:

  • v případě nemožnosti osobního předání se záznamy posílají poštou
  • doba práce a další specifika budou následně konzultována e-mailem nebo telefonicky
  • jakmile je vše dokončeno, posíláme do 48 hod. zpět na požadovanou adresu
  • zákazník možnost výběru nosiče, na který budou data nahrána (DVD disk, Blu-ray disk, Flash disk, ext. HDD, FTP, Cloud atd.)